Имам профил

Вкарай твоята информация и услуги в твоя персонален профил

Нямам профил

Не сте използвали нашия инструмент? Свържи се с нас за напътствия!

MAS Seeds corn

MAS 440.D

430

 • Средно късен
 • Зърно

 • Зърно

ПРОФИЛ НА ДОБИВА

 • ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ
 • СТАБИЛНОСТ НА ДОБИВА
 • БЪРЗО ОТДАВАНЕ НА ВЛАГАТА
Mas_440D

идентичност

 • Зрелост Средно късен
 • Употреба Зърно

Характеристики

 • Ръст на растението Средно
 • Тип зърно Конски зъб
 • Брой редове 16 - 18
 • Брой зърна/ред 36 - 40
 • TKW330 - 350г
 • Цъфтеж 970 (°C)
 • Зърно 35% H2O 1930 (°C)
Сума на температурата (въз основа на 6 °)

Агрономия

 • Начално развитие 7
 • Стей грийн ефект 7
 • Отдаване на влагата 8
 • Полягане 7
 • Толерантност на засушаване 7
1-3 чувстбително | 4-6 средно-добре | 7-9 толетантно - отлично

Устойчивост на болести

 • Хелминтоспориоза 7
 • Фузариум (растение) 7
 • Фузариум (кочан) 7
1-3 чувстбително | 4-6 средно-добре | 7-9 толетантно - отлично

Препоръки за културата

Оптимални условия Неблагоприятни условия
Адаптивност + + + + + + + +
Плътност - използване на зърно (Пл / дка) 7000 6500