Имам профил

Вкарай твоята информация и услуги в твоя персонален профил

Нямам профил

Не сте използвали нашия инструмент? Свържи се с нас за напътствия!

MAS Seeds corn

MAS 37.V

360

 • Средно ранен
 • Зърно

 • Зърно

ХИБРИДЪТ С УТВЪРДЕН ОПИТ

 • УДОВЛЕТВОРЕНИЕ голям ръст на продажбите за последните 7 години
 • АДАПТИВНОСТ подходящ за всякакъв тип почви и условия
 • УСТОЙЧИВОСТ НА СТРЕС много добра устойчивост на засушаване
Mas_37V

идентичност

 • Зрелост Средно ранен
 • Употреба Зърно

Характеристики

 • Ръст на растението Високо
 • Тип зърно Твърдо Конски зъб Конски зъб
 • Брой редове 14-16
 • Брой зърна/ред 36-40
 • TKW350-370г
 • Цъфтеж 940 (°C)
 • Зърно 35% H2O 1890 (°C)
Сума на температурата (въз основа на 6 °)

Агрономия

 • Начално развитие 6
 • Стей грийн ефект 8
 • Отдаване на влагата 7
 • Полягане 8
 • Толерантност на засушаване 9
1-3 чувстбително | 4-6 средно-добре | 7-9 толетантно - отлично

Устойчивост на болести

 • Хелминтоспориоза 8
 • Фузариум (растение) 8
 • Фузариум (кочан) 9
1-3 чувстбително | 4-6 средно-добре | 7-9 толетантно - отлично

Препоръки за културата

Оптимални условия Неблагоприятни условия
Адаптивност + + + + + +
Плътност - използване на зърно (Пл / дка) 7500 6000