Имам профил

Вкарай твоята информация и услуги в твоя персонален профил

Нямам профил

Не сте използвали нашия инструмент? Свържи се с нас за напътствия!

MAS Seeds corn

MAS 371.D

360

 • Средно ранен
 • Зърно
 • Waterlock

 • Зърно
 • Waterlock

ХИБРИД С БАЛАНСИРАНО ЗЪРНО

 • ПОТЕНЦИАЛЕН РАНДЕМАН
 • ШИРОКА АДАПТИВНОСТ Подходящ за всички гами потенциален рандеман
 • РАНЕН РАСТЕЖ Бързо и редовно имплантиране на култури
Mas_371D

идентичност

 • Зрелост Средно ранен
 • Употреба Зърно

Характеристики

 • Ръст на растението Средно
 • Тип зърно Конски зъб
 • Брой редове 16 - 18
 • Брой зърна/ред 32 - 36
 • TKW340 - 360g
 • Цъфтеж 925 (°C)
 • Зърно 35% H2O 1840 (°C)
Сума на температурата (въз основа на 6 °)

Агрономия

 • Начално развитие 8
 • Стей грийн ефект 6
 • Отдаване на влагата 8
 • Полягане 7
 • Толерантност на засушаване 8
1-3 чувстбително | 4-6 средно-добре | 7-9 толетантно - отлично

Устойчивост на болести

 • Хелминтоспориоза 7
 • Фузариум (растение) 7
 • Фузариум (кочан) 7
1-3 чувстбително | 4-6 средно-добре | 7-9 толетантно - отлично

Препоръки за културата

Оптимални условия Неблагоприятни условия
Адаптивност + + + + + + +
Плътност - използване на зърно (Пл / дка) 7000 6500

MAS 371.D и FIX HYBRID с много добър ранен растеж и много голяма плодородност. Типичен хибрид WATERLOCK, подходящ за посев в началото на май.