Имам профил

Вкарай твоята информация и услуги в твоя персонален профил

Нямам профил

Не сте използвали нашия инструмент? Свържи се с нас за напътствия!

MAS Seeds corn

MAS 24.C

270

 • Ранен
 • Зърно
 • Силаж

 • Зърно
 • Силаж

НОВИЯТ ЕТАЛОН ЗА ДОБИВ И ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ГЕНЕТИКА В ГРУПАТА ЗЪР

 • ОТЛИЧНА ПЕЧАЛБА ОТ ЗЪРНОТО висок стабилен добив
 • ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ПРИ СИЛАЖА cтрахотен добив
 • ГЪВКАВ ХИБРИД приспособим при всякакви условия на отглеждане и гъстота
Mas_24C

идентичност

 • Зрелост Ранен
 • Употреба Зърно Силаж

Характеристики

 • Ръст на растението Средно-високо
 • Тип зърно Твърдо Конски зъб Конски зъб
 • Брой редове 16-18
 • Брой зърна/ред 26-34
 • TKW330-350
 • Цъфтеж 880 (°C)
 • Силаж 32 % сухо в-во 1520 (°C)
 • Зърно 32% H2O 1700 (°C)
Сума на температурата (въз основа на 6 °)

Агрономия

 • Начално развитие 8
 • Стей грийн ефект 8
 • Отдаване на влагата 8
 • Полягане 8
 • Толерантност на засушаване 9
1-3 чувстбително | 4-6 средно-добре | 7-9 толетантно - отлично

Устойчивост на болести

 • Хелминтоспориоза 8
 • Фузариум (растение) 7
 • Фузариум (кочан) 8
1-3 чувстбително | 4-6 средно-добре | 7-9 толетантно - отлично

Препоръки за културата

Оптимални условия Неблагоприятни условия
Адаптивност + + + + + + +
Плътност - използване на зърно (Пл / дка) 7000 6500